Privacyverklaring

Xplor-privacyverklaring

Voor het laatst bijgewerkt: januari 2022

Hartelijk dank dat je Xplor gebruikt! In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Deze privacyverklaring is van toepassing op Xplor Technologies en de aan ons gelieerde ondernemingen en dochtermaatschappijen (gezamenlijk, 'Xplor', 'wij', 'onze' of 'ons').

Diensten van derden waarmee wij integreren, vallen onder hun eigen privacybeleid.

Verwijzingen naar 'Producten en Diensten' in deze privacyverklaring omvatten onze websites (zie onderstaande lijst), apps en gerelateerde producten en diensten, zoals onze platforms voor betalingsverwerking en onze softwareoplossingen voor betalingen, Fitness & Welzijn en Home Services.

Wij exploiteren de volgende Producten en Diensten, die onderworpen zijn aan deze privacyverklaring:

Deze privacyverklaring beschrijft het volgende:

 1. TOEPASSING
 2. PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN
 3. HOE WE JE GEGEVENS GEBRUIKEN
 4. HOE WE JE GEGEVENS DELEN
 5. JE KEUZES
 6. JE PRIVACYRECHTEN
 7. BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
 8. LOCATIE VAN PERSOONSGEGEVENS
 9. GEGEVENSBEVEILIGING
 10. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
 11. VRAGEN
 12. CALIFORNIË-ADDENDUM - JE PRIVACYRECHTEN IN CALIFORNIË
 1. TOEPASSING

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer Xplor optreedt als verwerkingsverantwoordelijke (wanneer Xplor beslist hoe en waarom persoonsgegevens worden verwerkt). Deze verklaring is niet van toepassing op situaties waarin Xplor optreedt als dienstverlener of verwerker (zoals hieronder beschreven). Als je vragen hebt over je relatie met Xplor, en als je wilt weten of deze privacyverklaring van toepassing is op je interacties met ons, neem dan contact op met Xplor via privacy@xplortechnologies.com.

A. Xplor als dienstverlener of gegevensverwerker

Producten en Diensten van Xplor kunnen worden gebruikt door bedrijven die met ons een contract afsluiten om onze Producten en Diensten te gebruiken ('klanten') en door particulieren ('eindgebruikers'). In de meeste gevallen zijn het de klanten van Xplor, en niet Xplor zelf, die beslissingen nemen over hoe de medewerkers van de klanten ('geautoriseerde gebruikers') en hun klanten of eindgebruikers onze Producten en Diensten gebruiken. In de meeste van deze situaties treedt Xplor op als verwerker of dienstverlener, en is deze privacyverklaring niet van toepassing.

Als je een Xplor-product of -dienst gebruikt via je bedrijf, onderwijsinstelling, sportschool, coach of met het e-mailadres van je bedrijf, is die entiteit verantwoordelijk voor de wijze waarop je informatie wordt gebruikt.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op persoonsgegevens die wij verwerken als dienstverlener of gegevensverwerker namens onze klanten. Als je een eindgebruiker bent van een van onze klanten, moet je de privacyverklaring van die organisatie lezen. Vragen over privacypraktijken kunnen worden gericht aan de klant of aan privacy@xplortechnologies.com.

B. Xplor als verwerkingsverantwoordelijke

In andere situaties treedt Xplor op als 'verwerkingsverantwoordelijke' (de entiteit die beslist hoe en waarom informatie wordt verwerkt). Deze privacyverklaring is van toepassing op situaties waarin Xplor verwerkingsverantwoordelijke is, onder meer voor de verwerking van persoonsgegevens die door ons zijn verzameld, bijvoorbeeld wanneer:

Klanten en potentiële klanten:

 • berichten van ons ontvangen of anderszins met ons communiceren;;
 • onze Producten en Diensten gebruiken in hun individuele hoedanigheid volgens een contract met ons;
 • facturering uitvoeren met behulp van onze Producten en Diensten;
 • marketingberichten van Xplor ontvangen;
 • zich inschrijven voor Xplor-evenementen, -webinars, -programma's of -wedstrijden, of deze bijwonen of hieraan deelnemen;
 • deelnemen aan enquêtes, onderzoek of andere soortgelijke door ons gefaciliteerde gegevensverzameling;

Eindgebruikers:

 • onze Producten en Diensten gebruiken om onze klanten te betalen;
 • onze Producten en Diensten gebruiken in hun individuele hoedanigheid;

Websitebezoekers:

 • onze websites bezoeken die deze privacyverklaring weergeven of ernaar verwijzen;
 • de socialemediapagina's van ons merk bezoeken; of
 • zich inschrijven voor Xplor-evenementen, -webinars, -programma's of -wedstrijden, of deze bijwonen of hieraan deelnemen.

C. Producten en diensten van derden

Onze websites en Producten en Diensten kunnen ook links bevatten naar andere websites, applicaties, platforms en diensten die door derden worden onderhouden. De informatiepraktijken van deze derden, met inbegrip van de socialemediaplatforms waarop de socialemediapagina's van ons merk worden gehost, worden bepaald door hun privacyverklaringen, die je dient door te nemen om hun privacypraktijken beter te begrijpen.

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Welke persoonsgegevens wij verzamelen, is afhankelijk van de manier waarop je de interactie met ons aangaat, de Producten en Diensten die je gebruikt en de keuzes die je maakt.

Wij verzamelen informatie over jou uit verschillende bronnen en op verschillende manieren wanneer je onze diensten gebruikt, met inbegrip van informatie die je rechtstreeks verstrekt, automatisch verzamelde informatie, gegevensbronnen van derden en gegevens die wij afleiden of genereren uit andere gegevens. Wij kunnen de door ons verzamelde persoonsgegevens combineren met andere persoonsgegevens die wij bijhouden, waaronder gegevens uit andere bronnen.

Wanneer je wordt gevraagd persoonsgegevens te verstrekken, kun je dit weigeren. En je kunt de beheeropties van je webbrowser of het besturingssysteem gebruiken om bepaalde vormen van automatische gegevensverzameling te voorkomen. Maar als je ervoor kiest niet de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor bepaalde functies van onze Producten en Diensten, is het mogelijk dat deze functies niet beschikbaar zijn of niet correct functioneren.

A. Gegevens die je rechtstreeks aan ons verstrekt.

Websitebezoekers. Wij kunnen contactgegevens, vragen, verzoeken en klachten van je verzamelen via enquêtes, feedbackverzoeken en formulieren op onze websites of andere locaties.

Klanten. Als je klant bent, verzamelen we rechtstreeks persoonsgegevens van jou en je geautoriseerde gebruikers wanneer je bijvoorbeeld: een contract met ons aangaat om onze Producten en Diensten te gebruiken, onze Producten en Diensten integreert met een andere website of een ander product, of op enigerlei wijze met ons communiceert.

Eindgebruikers. Wij verzamelen van jou als eindgebruiker persoonsgegevens rechtstreeks van jou en namens onze klanten wanneer je je aanmeldt om diensten van onze klanten te ontvangen, zoals een sportschool, vrijetijdsfaciliteit of kinderdagverblijf; of wanneer je betalingen verricht.

Informatie die je rechtstreeks aan ons verstrekt, betreft:

 • Contactgegevens, zoals naam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Betalingsinformatie, met inbegrip van creditcard- of bankpasnummers, bankrekeningnummers en andere betalingsgegevens.
 • Inloggegevens, met inbegrip van gebruikersnamen, wachtwoorden, profielfoto's en profielgegevens die je aanmaakt om de Diensten te gebruiken.
 • Inhoud en bestanden, zoals de foto's, documenten of andere bestanden die je uploadt naar onze Diensten, en de inhoud van je communicatie met ons.
 • Andere bijzonderheden die je zelf hebt verstrekt bij het plannen van diensten bij onze klanten.

Indien je ons, onze dienstverleners of aan ons gelieerde ondernemingen persoonsgegevens verstrekt die betrekking hebben op andere personen, verklaar je dat je daartoe bevoegd bent en, waar nodig, de nodige toestemming hebt verkregen, en erken je dat deze gegevens kunnen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

B. Gegevens die we automatisch verzamelen.

Zoals verder beschreven in de cookieverklaring, worden sommige gegevens automatisch verzameld wanneer je onze Producten en Diensten gebruikt.

Wanneer je bijvoorbeeld onze websites bezoekt, bewaren onze webservers automatisch:

 • Identificatoren en apparaatinformatie, waaronder het besturingssysteem van je apparaat; IP-adres (Internet Protocol); browsertype en -taal; en apparaattype.
 • Geolocatiegegevens, zoals stad, staat, land en jurisdictie of precieze geolocatie, afhankelijk van je apparaat- of app-instellingen.
 • Gebruiksgegevens, zoals de website die je vóór onze websites of apps bezocht, toegangstijden en je activiteit op onze websites.
 • Opnamen, zoals wanneer je een door ons beheerde helpdesk belt, met inbegrip van helpdesks die wij namens onze klanten beheren. Dergelijke opnamen zullen worden verzameld en bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

C. Gegevens die wij creëren of genereren.

Wij leiden nieuwe informatie af uit andere gegevens die wij verzamelen, onder meer met geautomatiseerde middelen om informatie te genereren over je waarschijnlijke voorkeuren of andere kenmerken ('gevolgtrekkingen'). Wij kunnen bijvoorbeeld je algemene geografische locatie (zoals stad, staat, land en jurisdictie) afleiden op basis van je IP-adres.

D. Gegevens die wij verkrijgen uit bronnen van derden.

Wij verkrijgen gegevens van derden. Deze bronnen van derden zijn bijvoorbeeld:

 • Toepassingen en diensten van derden, zoals sociale netwerken waar je verbinding mee maakt of interacties mee hebt via onze Producten of Diensten.
 • Dienstverleners, zoals derden die gegevens verzamelen of verstrekken in verband met werkzaamheden die zij namens ons verrichten.
 • Data brokers, met inbegrip van gegevensaggregators, waarvan wij gegevens verkrijgen ter aanvulling van de door ons verzamelde gegevens.
 • Publiekelijk toegankelijke bronnen, zoals open overheidsdatabanken.
 • Klanten die onze Producten en Diensten gebruiken, kunnen ons de persoonsgegevens van hun medewerkers, contractanten of ander personeel verstrekken om hen toegang te verlenen tot onze Producten en Diensten.
 • Socialemediaplatforms, zoals de socialemediafuncties op onze websites (inclusief de 'Tweet'-knop en andere widgets voor delen, 'socialemediafuncties'). Met de socialemediafuncties kun je informatie over je activiteiten op onze website op externe platforms en sociale netwerken plaatsen. Met de socialemediafuncties kun je ook informatie die wij op onze website of op de socialemediapagina's van ons merk hebben geplaatst, liken of markeren. De socialemediafuncties worden ofwel gehost door elk respectief platform, ofwel rechtstreeks op onze website. Voor zover de socialemediafuncties door de platforms zelf worden gehost, en je hierop doorklikt vanaf onze websites, kan het platform informatie ontvangen waaruit blijkt dat je onze websites hebt bezocht. Als je bent ingelogd op je socialemedia-account, is het mogelijk dat het betreffende socialemedianetwerk je bezoek aan onze websites koppelt aan je socialemediaprofiel en deze gegevens mogelijk met ons deelt.
 1. HOE WE JE GEGEVENS GEBRUIKEN

Wij hebben je persoonsgegevens nodig om de functies van onze Producten en Diensten uit te voeren en de door jou aangevraagde Producten en Diensten te leveren. Wij gebruiken persoonsgegevens die via onze Producten en Diensten zijn verzameld voor doeleinden die in deze privacyverklaring zijn beschreven of anderszins aan je kenbaar zijn gemaakt.

Zo gebruiken wij bijvoorbeeld elke categorie persoonsgegevens (hierboven opgesomd bij punt 2. Persoonsgegevens die we verzamelen) voor de volgende doeleinden:

 • Levering van Producten en Diensten, met inbegrip van beveiliging, probleemoplossing, verbetering en personalisering van onze Producten en Diensten.
 • Verbetering en ontwikkeling van Producten en Diensten, met inbegrip van het beoordelen van je gebruik van onze Producten en Diensten en het creëren van nieuwe of verbeterde Producten en Diensten.
 • Bedrijfsactiviteiten, zoals de verbetering van onze interne bedrijfsvoering, de beveiliging van onze systemen en de opsporing van frauduleuze of illegale activiteiten.
 • Personalisering, waaronder inzicht in jou en je voorkeuren om je ervaring tijdens en plezier in het gebruik van onze Producten en Diensten te verbeteren.
 • Klantenservice, zoals het oplossen van problemen en het beantwoorden van je vragen.
  • Wij kunnen telefoongesprekken opnemen voor opleidings-, kwaliteitsbewakings- en administratiedoeleinden. Indien de toepasselijke wetgeving dit vereist, zullen wij je vooraf om toestemming vragen of je de mogelijkheid geven bezwaar te maken tegen het opnemen van een gesprek.
 • Verwerking van betalingen, onder meer om die informatie te verifiëren en betalingen te innen voor zover dat nodig is om een transactie te voltooien en ons contract met je uit te voeren.
 • Toezicht op de naleving van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden. Wij verwerken je persoonsgegevens om te valideren dat je een gebruikerslicentie hebt en om de naleving van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden in ons contract met jou te evalueren.
 • Communicatie, zoals het sturen van bevestigingen, facturen, technische mededelingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en ondersteunings- en administratieve berichten.
 • Marketing, waaronder communicatie over nieuwe diensten, aanbiedingen, promoties en andere informatie over onze Producten en Diensten en klanten. Wij kunnen je persoonsgegevens verwerken om marktonderzoek uit te voeren, je advertenties te laten zien, gepersonaliseerde informatie over ons op en buiten onze websites te verstrekken en andere gepersonaliseerde inhoud aan te bieden op basis van je activiteiten en interesses (zie punt 5. Je keuzes hieronder voor informatie over hoe je je voorkeuren voor promotionele berichten kunt wijzigen).
 • Naleving van wettelijke verplichtingen, zoals wanneer we samenwerken met publieke en overheidsinstanties, rechtbanken of regelgevende instanties in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving, voor zover dit de verwerking of openbaarmaking van persoonsgegevens vereist om onze rechten te beschermen of noodzakelijk is voor ons legitieme belang bij de bescherming tegen misbruik of oneigenlijk gebruik van onze websites of Producten en Diensten, de bescherming van persoonlijke eigendommen of veiligheid, het aanwenden van rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan en het beperken van onze schade, het voldoen aan gerechtelijke procedures, rechterlijke bevelen of juridische processen, het reageren op rechtmatige verzoeken, of voor controledoeleinden.

Wij combineren gegevens die wij uit verschillende bronnen verzamelen om je een soepelere, consistentere en persoonlijkere ervaring te bieden.

 1. HOE WE JE GEGEVENS DELEN

Xplor kan persoonsgegevens openbaar maken met jouw toestemming of indien dit nodig is om je transacties te voltooien of de Producten en Diensten te leveren die je hebt aangevraagd of waarvoor je toestemming hebt gegeven.

Daarnaast delen wij elk van de hierboven beschreven categorieën persoonsgegevens met de hieronder beschreven derden, voor de volgende zakelijke doeleinden:

 • Openbare informatie. Je kunt opties selecteren die beschikbaar zijn via onze Producten en Diensten om je naam en/of gebruikersnaam en bepaalde andere informatie, zoals je profiel, inhoud en bestanden, of geolocatiegegevens, openbaar te maken en te delen.
 • Dienstverleners. Wij delen persoonsgegevens met verkopers of vertegenwoordigers die namens ons werken voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven. Denk hierbij aan bedrijven die wij hebben ingehuurd om te helpen bij het beschermen en beveiligen van onze systemen en de Producten en Diensten die toegang tot persoonsgegevens nodig kunnen hebben om die functies te vervullen.
 • Financiële diensten en betalingsverwerking. Wanneer je betalingsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld om een aankoop te doen, zullen wij betalings- en transactiegegevens delen met banken en andere entiteiten voor zover dit nodig is voor de betalingsverwerking, fraudepreventie, kredietrisicovermindering of andere gerelateerde financiële diensten.
 • Gelieerde ondernemingen. Wij geven toegang tot persoonsgegevens aan onze dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen en aanverwante bedrijven wanneer wij bijvoorbeeld gemeenschappelijke gegevenssystemen delen of wanneer toegang nodig is om onze Producten en Diensten te leveren en onze activiteiten uit te voeren.
 • Bedrijfstransacties. Wij kunnen persoonsgegevens bekendmaken als onderdeel van een bedrijfstransactie of -procedure, zoals een fusie, financiering, overname, faillissement, opheffing, of een overdracht, afstoting of verkoop van alle of een deel van onze activiteiten of activa.
 • Klanten. Indien je onze Producten en Diensten gebruikt als geautoriseerde gebruiker, kunnen wij je persoonsgegevens delen met de aan jou gelieerde klant die verantwoordelijk is voor jouw toegang tot de Producten en Diensten, voor zover dit noodzakelijk is voor het verifiëren van accounts en activiteiten, het onderzoeken van verdachte activiteiten of het handhaven van onze voorwaarden en ons beleid.
 • Wedstrijd- en promotiesponsors. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan sponsors van prijsvragen of promoties waarvoor je je inschrijft, om de prijsvraag of promotie na te komen.
 • Professionele adviseurs. In individuele gevallen kunnen wij je persoonsgegevens delen met professionele adviseurs die optreden als dienstverleners, verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, met inbegrip van advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die advies-, bank-, juridische, verzekerings-, audit- en boekhoudkundige diensten verlenen.
 • Juridische en wetshandhaving. Wij kunnen toegang krijgen tot persoonsgegevens, deze openbaar maken en bewaren wanneer wij dit noodzakelijk achten om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om te reageren op een geldig juridisch proces, onder meer van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties.
 • Beveiliging, veiligheid en bescherming van rechten. Wij kunnen persoonsgegevens openbaar maken indien wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om:
  • onze klanten en anderen te beschermen, bijvoorbeeld om spam of pogingen tot fraude te voorkomen, of om ernstige verwondingen of het verlies van levens van wie dan ook te helpen voorkomen;
  • de veiligheid van onze Producten en Diensten te waarborgen, met inbegrip van het voorkomen of stoppen van een aanval op onze computersystemen of netwerken; of
  • de rechten of het eigendom van onszelf of anderen te beschermen, onder meer door onze overeenkomsten en voorwaarden en ons beleid af te dwingen.

Externe analysebedrijven verzamelen ook persoonsgegevens via onze website en apps, waaronder identificatoren en apparaatinformatie (zoals cookie-ID's, apparaat-ID's en IP-adressen), geolocatiegegevens, gebruiksgegevens en gevolgtrekkingen op basis van en in verband met die gegevens, zoals beschreven in de cookieverklaring. 

Deze externe bedrijven kunnen deze gegevens over meerdere sites combineren om de analyses voor hun eigen doel en dat van anderen te verbeteren. Wij gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics op onze website om beter te begrijpen hoe gebruikers omgaan met onze website. Je kunt zien hoe Google informatie verzamelt en gebruikt op www.google.com/policies/privacy/partners.

Wij maken je erop attent dat sommige van onze Producten en Diensten integraties bevatten van of verwijzingen of koppelingen bevatten naar diensten van derden van wie het privacybeleid afwijkt van dat van ons. Indien je persoonsgegevens verstrekt aan deze derden of ons toestaat persoonsgegevens met hen te delen, zijn de privacyverklaringen van deze derden op deze gegevens van toepassing.

Ten slotte kunnen wij geanonimiseerde informatie delen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 1. JE KEUZES

A. Voorkeuren voor berichten.

Xplor kan huidige en toekomstige klanten promotionele berichten sturen over nieuwe diensten, aanbiedingen, promoties en andere informatie over onze Producten en Diensten. Je kunt kiezen of je promotionele berichten van ons wilt ontvangen via e-mail, telefonisch, per post, via pushberichten en via sociale media. Als je promotionele berichten van ons ontvangt en je wilt die stopzetten, volg dan de aanwijzingen in het betreffende bericht.

Deze keuzes zijn niet van toepassing op verplichte dienstmededelingen die deel uitmaken van bepaalde van onze Producten en Diensten, of op enquêtes of andere berichten die hun eigen afmeldingsmethode kunnen hebben.

Namens onze klanten kunnen wij, als onderdeel van onze Producten en Diensten, ook marketingberichten sturen naar eindgebruikers over de diensten die onze klanten leveren. Daarnaast hebben onze klanten de mogelijkheid om huidige en toekomstige eindgebruikers rechtstreeks te benaderen. Als je marketingberichten van onze klanten ontvangt, neem dan contact met hen op als je vragen hebt.

B. Analyses en advertenties.

Onze externe analyse- en advertentiepartners bieden meestal de mogelijkheid om bepaalde gegevens niet te verzamelen of te gebruiken. Zie de cookieverklaring voor meer informatie.

 1. JE PRIVACYRECHTEN

Afhankelijk van je jurisdictie heb je mogelijk bepaalde rechten met betrekking tot die gegevens:

 • het recht op toegang tot een kopie van de persoonsgegevens die wij over je bewaren;
 • het recht ons te verzoeken om eventuele onnauwkeurigheden in je persoonsgegevens te corrigeren;
 • het recht om bezwaar te maken tegen het nemen van geautomatiseerde besluiten over jou (hoewel wij niet van plan zijn besluiten op geautomatiseerde wijze te nemen);
 • wanneer wij je om toestemming hebben gevraagd, het recht om je toestemming op elk moment in te trekken; en
 • het recht om ons te vragen je persoonsgegevens niet te verwerken voor direct-marketingdoeleinden.

Je hebt in bepaalde omstandigheden mogelijk ook de volgende wettelijke rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • het recht bezwaar te maken tegen ons gebruik van je persoonsgegevens of ons te verzoeken dit gebruik te beperken;
 • het recht ons te verzoeken om een kopie van je persoonsgegevens aan anderen te verstrekken; en
 • het recht ons te verzoeken om je persoonsgegevens wissen.

Neem voor dergelijke verzoeken contact met ons op via privacy@xplortechnologies.com.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, behouden wij ons echter het recht voor om verzoeken af te wijzen die onredelijk, buitenproportioneel of bij wet verboden zijn, of die de privacy of andere rechten van een andere persoon zouden kunnen schaden, of wanneer wij je niet kunnen identificeren als degene op wie de gegevens betrekking hebben, of wanneer het ons anderszins is toegestaan om dergelijke verzoeken af te wijzen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, maar wij moedigen je aan om eerst contact met ons op te nemen als je vragen of zorgen hebt.

Als je een eindgebruiker bent en wij als gegevensverwerker gegevens verwerken namens onze klant (bijvoorbeeld bij de verwerking van gegevens over je diensten bij onze klant), dien je je verzoek te richten aan de desbetreffende klant of aan privacy@xplortechnologies.com. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, maar wij moedigen je aan om eerst contact met ons op te nemen als je vragen of zorgen hebt.

Wij baseren ons op verschillende wettelijke grondslagen voor het verzamelen en verwerken van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld met jouw toestemming en/of voor zover nodig om de door jou gebruikte diensten te verlenen, onze onderneming te exploiteren, aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, de veiligheid van onze systemen en onze klanten te beschermen, of aan andere rechtmatige belangen te voldoen.

 1. BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om de Producten en Diensten te leveren, en de transacties en de Producten en Diensten uit te voeren die onze klanten en eindgebruikers hebben aangevraagd, of voor andere essentiële doeleinden zoals het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten. Omdat deze behoeften kunnen variëren voor verschillende soorten gegevens in de context van verschillende Producten en Diensten, kunnen de feitelijke bewaartermijnen aanzienlijk variëren op basis van criteria zoals de verwachtingen of toestemming van de gebruiker, de gevoeligheid van de gegevens, de beschikbaarheid van geautomatiseerde controles waarmee gebruikers gegevens kunnen verwijderen, en onze wettelijke of contractuele verplichtingen.

Als je een eindgebruiker bent die diensten afneemt van een klant, kun je vragen over de bewaring van je persoonsgegevens door de klant aan die klant of aan privacy@xplortechnologies.com richten.

 1. LOCATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in je land of regio, of in een ander land waar wij of aan ons gelieerde ondernemingen, dochtermaatschappijen of dienstverleners faciliteiten hebben. Momenteel maken wij voornamelijk gebruik van datacenters in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De opslaglocatie(s) wordt (worden) gekozen om efficiënt te kunnen werken, om de prestaties te verbeteren en om overlappingen te creëren teneinde de gegevens te beschermen in geval van een storing of ander probleem.

Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die wij op grond van deze privacyverklaring verzamelen, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving, waar de gegevens zich ook bevinden.

A. Plaats van verwerking van Europese persoonsgegevens.

Wij geven persoonsgegevens door van de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar andere landen (waaronder de VS), waarvan sommige niet door de Europese Commissie zijn aangewezen als landen met een passend niveau van gegevensbescherming. Wanneer wij dit doen, maken wij gebruik van diverse juridische mechanismen, waaronder waar nodig contracten, om je rechten en bescherming beter te kunnen waarborgen.

Voor meer informatie over de besluiten van de Europese Commissie inzake de toereikendheid van de bescherming van persoonsgegevens ga naar: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_nl.

 1. GEGEVENSBEVEILIGING

De veiligheid van je persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij nemen redelijke en passende maatregelen om persoonsgegevens beter te beschermen tegen ongeoorloofd(e) toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Geen enkele methode van overdracht via internet, of methode van elektronische opslag, is echter 100% veilig. Daarom kunnen wij, hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om je persoonsgegevens te beschermen, de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

 1. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij zullen deze privacyverklaring bijwerken wanneer dat nodig is om wijzigingen in onze diensten, de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken of de toepasselijke wetgeving weer te geven. Wanneer wij wijzigingen in deze privacyverklaring bekendmaken, zullen wij de datum bij 'Voor het laatst bijgewerkt' aan het begin van deze privacyverklaring wijzigen.

Als wij wezenlijke wijzigingen in deze privacyverklaring doorvoeren, zullen wij deze wijzigingen bekendmaken en andere maatregelen nemen die wettelijk vereist kunnen zijn.

 1. VRAGEN

Vragen, opmerkingen of klachten voor Xplor of over deze privacyverklaring dienen te worden gericht aan privacy@xplortechnologies.com of per post aan Xplor, 11330 Olive Blvd., Suite 200, Creve Coeur, MO 63141, VS.

 1. CALIFORNIË-ADDENDUM - JE PRIVACYRECHTEN IN CALIFORNIË

Als je in Californië woont en de verwerking van je persoonsgegevens is onderworpen aan de California Consumer Privacy Act ('CCPA'), heb je bepaalde rechten met betrekking tot die informatie.

A. Recht om te weten.

Je hebt het recht ons te verzoeken om je de persoonsgegevens te verstrekken die wij over je hebben verzameld. Je hebt ook het recht om aanvullende informatie op te vragen over de wijze waarop wij dergelijke persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken of verkopen.

Wij hebben veel van deze informatie in deze privacyverklaring opgenomen. Je kunt een dergelijk 'verzoek om kennisneming' doen door contact met ons op te nemen via privacy@xplortechnologies.com. Als je een eindgebruiker bent en wij als dienstverlener je gegevens namens onze klant verwerken, dien je je verzoek aan de desbetreffende klant of aan privacy@xplortechnologies.com te richten.

B. Recht om verwijdering te vragen.

Je hebt ook het recht ons te verzoeken om onder bepaalde omstandigheden persoonsgegevens te verwijderen, behoudens een aantal uitzonderingen. Als je een verzoek tot verwijdering wilt indienen, kun je contact met ons opnemen via privacy@xplortechnologies.com. Als je een eindgebruiker bent en wij als dienstverlener je gegevens namens onze klant verwerken, dien je je verzoek te richten aan de desbetreffende klant of aan privacy@xplortechnologies.com.

C. Recht op opt-out.

Je hebt het recht om je af te melden voor toekomstige 'verkopen' van persoonsgegevens. Houd rekening met het volgende:

 • De CCPA definieert 'verkopen' en 'persoonsgegevens' zeer ruim, en sommige van de in deze privacyverklaring beschreven gegevensdeling kan volgens deze definities als een 'verkoop' worden beschouwd. In het bijzonder laten wij aanbieders van advertenties en analyses IP-adressen, cookie-ID's en mobiele ID's verzamelen via onze sites en apps wanneer je onze online diensten gebruikt. Voor meer informatie, waaronder hoe je je kunt afmelden, verwijzen wij je naar onze cookieverklaring.
 • Wij verkopen in geen geval bewust de persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar.

D. Andere CCPA-rechten.

Je kunt schriftelijk of via een volmacht een gemachtigde vertegenwoordiger aanwijzen om namens jou verzoeken in te dienen om je rechten onder de CCPA uit te oefenen. Alvorens een dergelijk verzoek van een gemachtigde te aanvaarden, zullen wij van de gemachtigde een bewijs eisen dat je die persoon hebt gemachtigd om namens jou te handelen, en het is mogelijk dat je je identiteit rechtstreeks bij ons dient te verifiëren.

Bovendien moeten wij je identiteit verifiëren met de mate van zekerheid die de wet vereist om specifieke persoonsgegevens te verstrekken of te verwijderen. Wij zullen je verzoek verifiëren door je te vragen dit verzoek te verzenden vanaf het e-mailadres dat aan je account is gekoppeld of door je te vragen informatie te verstrekken die nodig is om je account te verifiëren.

Ten slotte heb je het recht om op de hoogte te worden gebracht van onze praktijken bij of vóór het verzamelen van persoonsgegevens, en heb je het recht om niet te worden gediscrimineerd bij de uitoefening van deze rechten die in de CCPA zijn vastgesteld.

E. 'Shine the light'-wet.

Bovendien kunnen inwoners van Californië die persoonsgegevens hebben verstrekt aan een bedrijf waarmee de betrokkene een zakelijke relatie voor persoonlijke, gezins- of huishoudelijke doeleinden heeft aangeknoopt ('Californische klanten'), krachtens California Civil Code § 1798.83, ook bekend als de 'Shine the Light'-wet, informatie opvragen over de vraag of het bedrijf persoonsgegevens aan derden heeft verstrekt voor direct-marketingdoeleinden van betreffende derden.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden voor direct-marketingdoeleinden in de zin van deze wet.

Californische klanten kunnen meer informatie over onze naleving van deze wet opvragen door een e-mail te sturen naar privacy@xplortechnologies.com. Houd er rekening mee dat bedrijven verplicht zijn te reageren op één verzoek per Californische klant per jaar en niet verplicht zijn te reageren op verzoeken die op een andere manier dan via het aangewezen e-mailadres worden gedaan.