Xplor-privacyverklaring

Voor het laatst bijgewerkt: april 2024
Ingangsdatum: januari 2023

Bedankt voor het gebruiken van Xplor! In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat wij doen met betrekking tot het door ons online en offline verzamelen, gebruiken en verstrekken van informatie die jou identificeert of zou kunnen identificeren ('persoonsgegevens') Deze privacyverklaring is van toepassing op Xplor Technologies en de aan ons gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (gezamenlijk 'Xplor', 'wij', 'onze' of 'ons').

Diensten van derden waarmee wij integreren, vallen onder hun eigen privacybeleid. Verwijzingen naar 'Producten en Diensten' in deze privacyverklaring omvatten onze websites (zie onderstaande lijst), apps en gerelateerde producten en diensten, zoals onze platforms voor betalingsverwerking en onze softwareoplossingen voor betalingen, Fitness & Welzijn en Home Services.

Wij exploiteren de volgende Producten en Diensten, die onderworpen zijn aan deze privacyverklaring:

Deze privacyverklaring beschrijft het volgende:

 1. TOEPASSING
 2. PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN
 3. HOE WE JE GEGEVENS GEBRUIKEN
 4. HOE WE JE GEGEVENS VERSTREKKEN
 5. JE KEUZES
 6. JE PRIVACYRECHTEN
 7. BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
 8. LOCATIE VAN PERSOONSGEGEVENS
 9. GEGEVENSBEVEILIGING
 10. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
 11. VRAGEN
 12. CALIFORNIË-ADDENDUM - JE PRIVACYRECHTEN IN CALIFORNIË
 1. TOEPASSING

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer Xplor optreedt als verwerkingsverantwoordelijke (d.w.z. wanneer Xplor beslist hoe en waarom persoonsgegevens worden verwerkt). De verklaring is niet van toepassing op situaties waarin Xplor optreedt als dienstverlener of verwerker (zoals hieronder beschreven). Als je vragen hebt over je relatie met Xplor, en als je wilt weten of deze privacyverklaring van toepassing is op je interacties met ons, kun je contact opnemen met Xplor via privacy@xplortechnologies.com of zoals anders beschreven in het gedeelte 11. Vragen van deze verklaring.

A. Xplor als dienstverlener of gegevensverwerker

De Producten en Diensten van Xplor kunnen worden gebruikt door bedrijven die met ons een contract afsluiten voor het gebruik van onze Producten en Diensten ('klanten') en door consumenten ('consumenten'). In de meeste gevallen zijn het de klanten van Xplor, en niet Xplor zelf, die beslissen hoe de medewerkers van deze klanten ('geautoriseerde gebruikers') en hun klanten of consumenten onze Producten en Diensten gebruiken. In de meeste van deze situaties treedt Xplor op als verwerker of dienstverlener en is deze privacyverklaring niet van toepassing. 

Als je een Xplor-product en -dienst gebruikt in deze situaties, zoals via je bedrijf, onderwijsinstelling, sportschool, coach of met het e-mailadres van je bedrijf, is die entiteit verantwoordelijk voor de wijze waarop je informatie wordt gebruikt.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op persoonsgegevens die wij verwerken als dienstverlener of gegevensverwerker namens onze klanten. Als je een consument van een van onze klanten bent, lees dan de privacyverklaring van die organisatie. Vragen over privacypraktijken kunnen worden gericht aan de klant of aan privacy@xplortechnologies.com of zoals anders beschreven in het gedeelte 11. Vragen van deze verklaring.

B. Xplor als verwerkingsverantwoordelijke

In andere situaties treedt Xplor op als 'verwerkingsverantwoordelijke' (de entiteit die beslist hoe en waarom informatie wordt verwerkt). Deze privacyverklaring is van toepassing op situaties waarin Xplor verwerkingsverantwoordelijke is, zoals wanneer wij persoonsgegevens verwerken die online of offline door ons zijn verzameld, bijvoorbeeld wanneer:

Klanten en potentiële klanten:

 • berichten van ons ontvangen of anderszins met ons communiceren;
 • onze Producten en Diensten gebruiken in hun individuele hoedanigheid onder een contract met ons;
 • facturering uitvoeren met behulp van onze Producten en Diensten;
 • marketingberichten van Xplor ontvangen;
 • zich inschrijven voor Xplor-evenementen, -webinars, -programma's of -wedstrijden, of deze bijwonen of hieraan deelnemen;
 • deelnemen aan enquêtes, onderzoek of andere soortgelijke door ons gefaciliteerde gegevensverzameling;

Consumenten:

 • onze Producten en Diensten gebruiken om onze klanten te betalen;
 • onze Producten en Diensten gebruiken in hun individuele hoedanigheid;

Websitebezoekers:

 • onze websites bezoeken die deze privacyverklaring weergeven of ernaar verwijzen;
 • de socialemediapagina's van ons merk bezoeken; of
 • zich inschrijven voor Xplor-evenementen, -webinars, -programma's of -wedstrijden, of deze bijwonen of hieraan deelnemen.

C. Producten en diensten van derden

Onze websites en Producten en Diensten kunnen ook links bevatten naar andere websites, toepassingen, platforms en diensten die door derden worden onderhouden. De informatiepraktijken van deze derden, met inbegrip van de socialemediaplatforms waarop de socialemediapagina's van ons merk worden gehost, worden bepaald door hun privacyverklaringen, die je dient door te nemen om hun privacypraktijken beter te begrijpen.

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Welke persoonsgegevens wij verzamelen, is afhankelijk van hoe je de interactie met ons aangaat, de Producten en Diensten die je gebruikt en de keuzes die je maakt.

Wij verzamelen persoonsgegevens over je, en hebben dat mogelijk in de voorgaande twaalf maanden gedaan, uit verschillende bronnen en op verschillende manieren wanneer je onze diensten gebruikt, waaronder informatie die je rechtstreeks verstrekt, informatie die automatisch over je wordt verzameld, informatie uit gegevensbronnen van derden en informatie die wij afleiden of genereren uit andere gegevens. Wij kunnen de door ons verzamelde persoonsgegevens combineren met andere door ons bijgehouden persoonsgegevens, waaronder gegevens uit andere bronnen.

Wanneer je wordt gevraagd persoonsgegevens te verstrekken, kun je dit weigeren. En je kunt de beheeropties in je webbrowser of besturingssysteem gebruiken om bepaalde soorten automatische gegevensverzameling te voorkomen, zoals verder beschreven in de cookieverklaring. Als je ervoor kiest om niet de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor bepaalde functies van onze Producten en Diensten, is het mogelijk dat die functies niet voor jou beschikbaar zijn of niet correct functioneren.

A. Gegevens die je rechtstreeks aan ons verstrekt.

Websitebezoekers. Wij kunnen contactgegevens en vragen, verzoeken en klachten van je verzamelen via enquêtes, feedbackverzoeken en formulieren op onze websites of andere locaties.

Klanten. Als je klant bent, verzamelen we rechtstreeks persoonsgegevens van jou en je geautoriseerde gebruikers wanneer je bijvoorbeeld: een contract met ons aangaat om onze Producten en Diensten te gebruiken, onze Producten en Diensten integreert met een andere website of een ander product, of op enigerlei wijze met ons communiceert.

Consumenten. Wij verzamelen van jou als consument persoonsgegevens rechtstreeks van jou en namens onze klanten wanneer je je aanmeldt om diensten van onze klanten te ontvangen, zoals een sportschool, vrijetijdsfaciliteit of kinderdagverblijf; of wanneer je betalingen verricht.

Persoonsgegevens die je rechtstreeks aan ons verstrekt, zijn onder meer:

 • Contactgegevens, zoals naam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Betalingsinformatie, met inbegrip van creditcard- of bankpasnummers, bankrekeningnummers en andere betalingsgegevens.
 • Inloggegevens, met inbegrip van gebruikersnamen, wachtwoorden, profielfoto's en profielgegevens die je aanmaakt om de Producten en Diensten te gebruiken.
 • Inhoud en bestanden, zoals de foto's, documenten of andere bestanden die je uploadt naar onze Producten en Diensten, en de inhoud van je communicatie met ons.
 • Andere bijzonderheden die je zelf hebt verstrekt bij het plannen van diensten bij onze klanten.

Indien je ons, onze dienstverleners of aan ons gelieerde ondernemingen persoonsgegevens verstrekt die betrekking hebben op andere consumenten, verklaar je dat je daartoe bevoegd bent en, waar nodig, de nodige toestemming hebt verkregen, en erken je dat deze gegevens kunnen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

B. Gegevens die we automatisch verzamelen.

Zoals verder beschreven in de cookieverklaring, worden sommige persoonsgegevens automatisch verzameld wanneer je onze Producten en Diensten gebruikt.

Wanneer je bijvoorbeeld onze websites bezoekt, bewaren onze webservers automatisch:

 • Identificatoren en apparaatinformatie, waaronder het besturingssysteem van je apparaat; IP-adres (Internet Protocol); browsertype en -taal; en apparaattype.
 • Geolocatiegegevens, zoals stad, staat, land en jurisdictie of precieze geolocatie, afhankelijk van je apparaat- of app-instellingen.
 • Gebruiksgegevens, zoals de website die je vóór onze websites of apps bezocht, toegangstijden en je activiteit op onze websites.
 • Opnames, bijvoorbeeld wanneer je een door ons beheerde helpdesk belt, met inbegrip van helpdesks die wij namens onze klanten beheren. Dergelijke opnames worden verzameld en bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

C. Gegevens die wij creëren of genereren.

Wij leiden nieuwe informatie af uit andere gegevens die wij verzamelen, onder meer door het gebruik van geautomatiseerde middelen, om informatie te genereren over je waarschijnlijke voorkeuren of andere kenmerken ('gevolgtrekkingen'). Wij kunnen bijvoorbeeld je algemene geografische locatie afleiden (zoals stad, staat, land en jurisdictie) op basis van je IP-adres.

D. Gegevens die wij verkrijgen uit bronnen van derden.

Wij kunnen ook persoonsgegevens van derden verkrijgen. Deze bronnen van derden betreffen bijvoorbeeld:

 • Toepassingen en diensten van derden, zoals sociale netwerken waar je verbinding mee maakt of interacties mee hebt via onze Producten of Diensten.
 • Dienstverleners, zoals derden die gegevens verzamelen of verstrekken in verband met werkzaamheden die zij namens ons verrichten.
 • Data brokers, met inbegrip van gegevensaggregators, waarvan wij gegevens verkrijgen ter aanvulling van de door ons verzamelde gegevens.
 • Publiekelijk toegankelijke bronnen, zoals open overheidsdatabanken.
 • Klanten die onze Producten en Diensten gebruiken, kunnen ons de persoonsgegevens van hun medewerkers, contractanten of ander personeel verstrekken om hen toegang te verlenen tot onze Producten en Diensten.
 • Socialemediaplatforms, zoals de socialemediafuncties op onze websites (inclusief de 'Tweet'-knop en andere widgets voor delen, 'socialemediafuncties'). Met socialemediafuncties kun je informatie over je activiteiten op onze website op externe platforms en sociale netwerken plaatsen. Met socialemediafuncties kun je ook informatie die we op onze website of op de socialemediapagina's van ons merk hebben geplaatst, liken of markeren. Socialemediafuncties worden ofwel door elk respectievelijk platform, ofwel rechtstreeks op onze website gehost. Voor zover de socialemediafuncties door de platforms zelf worden gehost en je er vanaf onze websites naar doorklikt, kan het platform informatie ontvangen waaruit blijkt dat je onze websites hebt bezocht. Als je bent ingelogd op je socialemedia-account, is het mogelijk dat het betreffende socialemedianetwerk je bezoek aan onze websites koppelt aan je socialemediaprofiel en die gegevens met ons deelt. Wij raden je aan het privacybeleid van de respectievelijke socialemediaplatforms te bekijken, aangezien dat beleid van toepassing is op de verwerking van je persoonsgegevens op die sites.
 1. HOE WE JE GEGEVENS GEBRUIKEN

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om de functies van onze Producten en Diensten uit te voeren en om je de Producten en Diensten te leveren waar je om vraagt. Wij gebruiken ook persoonsgegevens die via onze Producten en Diensten zijn verzameld voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden of zoals anderszins aan je bekend is gemaakt.

Wij gebruiken bijvoorbeeld elke categorie persoonsgegevens (hierboven opgesomd in het gedeelte 2.  Persoonsgegevens die wij verzamelen), of hebben die in de afgelopen twaalf maanden gebruikt, voor de volgende doeleinden:

 • Levering van Producten en Diensten, met inbegrip van beveiliging, probleemoplossing, verbetering en personalisering van onze Producten en Diensten.
 • Verbetering en ontwikkeling van Producten en Diensten, met inbegrip van het beoordelen van je gebruik van onze Producten en Diensten en het creëren van nieuwe of verbeterde Producten en Diensten.
 • Bedrijfsactiviteiten, zoals de verbetering van onze interne bedrijfsvoering, de beveiliging van onze systemen en de opsporing van frauduleuze of illegale activiteiten.
 • Personalisering, waaronder inzicht in jou en je voorkeuren om je ervaring tijdens en plezier in het gebruik van onze Producten en Diensten te verbeteren.
 • Klantenservice, zoals het oplossen van problemen en het beantwoorden van je vragen.
  • Wij kunnen telefoongesprekken opnemen voor training, kwaliteitsbewaking en administratiedoeleinden voor zover is toegestaan door en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 • Verwerking van betalingen, onder meer om betalingsinformatie te verifiëren en betalingen te innen voor zover dat nodig is om een transactie te voltooien en ons contract met je uit te voeren.
 • Toezicht op de naleving van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden om te valideren dat je een gebruikerslicentie hebt en om de naleving van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden in ons contract met jou te evalueren. 
 • Communicatie, zoals het sturen van bevestigingen, facturen, technische mededelingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en ondersteunings- en administratieve berichten.
 • Marketing, met inbegrip van communicatie over nieuwe diensten, aanbiedingen, promoties en andere informatie over onze Producten en Diensten en klanten. Wij kunnen je persoonsgegevens verwerken om marktonderzoek te doen, je advertenties te laten zien, gepersonaliseerde informatie over ons te verstrekken op en buiten onze websites, en andere gepersonaliseerde inhoud te verstrekken op basis van je activiteiten en interesses (zie het gedeelte 5. Je keuzes hieronder voor hoe je je voorkeuren voor promotionele berichten kunt wijzigen).
 • Naleving van wettelijke verplichtingen, zoals wanneer we samenwerken met publieke en overheidsinstanties, rechtbanken of regelgevende instanties in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving, voor zover dit de verwerking of verstrekking van persoonsgegevens vereist om onze rechten te beschermen of anderszins noodzakelijk is voor ons legitieme belang bij de bescherming tegen misbruik of oneigenlijk gebruik van onze websites of Producten en Diensten, de bescherming van persoonlijke eigendommen of veiligheid, het aanwenden van rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan en het beperken van onze schade, het voldoen aan gerechtelijke procedures, rechterlijke bevelen of juridische processen, het reageren op rechtmatige verzoeken, of voor controledoeleinden.

Wij combineren persoonsgegevens die wij uit verschillende bronnen verzamelen om je een soepelere, consistentere en persoonlijkere ervaring te bieden.

 1. HOE WE JE GEGEVENS VERSTREKKEN

Xplor kan je persoonsgegevens verstrekken, of heeft dat in de afgelopen twaalf maanden gedaan, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven of als dat nodig is om je transacties te voltooien of de Producten en Diensten te leveren die je hebt aangevraagd of toegestaan.

Daarnaast verstrekken wij elk van de hierboven beschreven categorieën persoonsgegevens, of hebben dat in de afgelopen twaalf maanden gedaan, aan de hieronder beschreven derden, voor de volgende zakelijke doeleinden:

 • Openbare informatie. Je kunt opties selecteren die beschikbaar zijn via onze Producten en Diensten om je naam en/of gebruikersnaam en bepaalde andere informatie, zoals je profiel, inhoud en bestanden, of geolocatiegegevens, openbaar te maken en te delen.
 • Dienstverleners. Wij delen persoonsgegevens met vertegenwoordigers of tussenpersonen die namens ons werken voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Denk hierbij aan bedrijven die wij hebben ingehuurd om te helpen bij de bescherming en beveiliging van onze systemen en de Producten en Diensten die toegang tot persoonsgegevens nodig hebben om die functies te kunnen uitvoeren.
 • Financiële diensten & betalingsverwerking. Wanneer je betalingsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld om een aankoop te doen, zullen wij betalings- en transactiegegevens delen met banken en andere entiteiten voor zover dit nodig is voor de betalingsverwerking, fraudepreventie, kredietrisicovermindering of andere gerelateerde financiële diensten.
 • Gelieerde ondernemingen. Wij verlenen toegang tot persoonsgegevens bij onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en verwante bedrijven, bijvoorbeeld wanneer wij gemeenschappelijke datasystemen delen of wanneer toegang nodig is om onze Producten en Diensten te leveren en ons bedrijf te exploiteren.
 • Bedrijfstransacties. Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken als onderdeel van een bedrijfstransactie of -procedure, zoals een fusie, financiering, overname, faillissement, opheffing, of een overdracht, afstoting of verkoop van alle of een deel van onze activiteiten of activa.
 • Klanten. Indien je onze Producten en Diensten gebruikt als geautoriseerde gebruiker, kunnen wij je persoonsgegevens delen met de aan jou gelieerde klant die verantwoordelijk is voor jouw toegang tot de Producten en Diensten, voor zover dit noodzakelijk is voor het verifiëren van accounts en activiteiten, het onderzoeken van verdachte activiteiten of het afdwingen van onze voorwaarden en ons beleid.
 • Marketingpartners.  Wij kunnen je persoonsgegevens delen (zoals de term wordt gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving) voor online marketingdoeleinden, zoals verder beschreven in onze cookieverklaring.
 • Wedstrijd- en promotiesponsors. Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan sponsors van prijsvragen of promoties waarvoor je je inschrijft, om de prijsvraag of promotie na te komen.
 • Professionele adviseurs. In individuele gevallen kunnen wij je persoonsgegevens delen met professionele adviseurs die optreden als dienstverleners, verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, met inbegrip van advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die advies-, bank-, juridische, verzekerings-, audit- en boekhoudkundige diensten verlenen.
 • Juridische en wetshandhaving. Wij kunnen toegang krijgen tot persoonsgegevens, deze verstrekken en bewaren wanneer wij dit noodzakelijk achten om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om te reageren op een geldig juridisch proces, onder meer om te voldoen aan verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties.
 • Beveiliging, veiligheid en bescherming van rechten. Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken indien wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om:
  • onze klanten en anderen te beschermen, bijvoorbeeld om spam of pogingen tot fraude te voorkomen, of om ernstige verwondingen of het verlies van levens van wie dan ook te helpen voorkomen;
  • de veiligheid van onze Producten en Diensten te waarborgen, met inbegrip van het voorkomen of stoppen van een aanval op onze computersystemen of netwerken; of
  • de rechten of het eigendom van onszelf of anderen te beschermen, onder meer door onze overeenkomsten en voorwaarden en ons beleid af te dwingen.
 • Andere verstrekkingen met jouw toestemming. Wij kunnen je persoonsgegevens ook verstrekken aan andere derden met jouw toestemming, of zoals anderszins wettelijk toegestaan.

Externe analysebedrijven verzamelen ook persoonsgegevens via onze website en apps, waaronder identificatoren en apparaatinformatie (zoals cookie-ID's, apparaat-ID's en IP-adressen), geolocatiegegevens, gebruiksgegevens en gevolgtrekkingen op basis van en in verband met die gegevens, zoals beschreven in de cookieverklaring.

Wij kunnen je persoonsgegevens verstrekken aan deze externe vertegenwoordigers om de analyses voor hun eigen en andere doeleinden te verbeteren. Wij gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics op onze website om beter te begrijpen hoe gebruikers met onze website omgaan. Op www.google.com/policies/privacy/partners kun je lezen hoe Google informatie verzamelt en gebruikt.

Sommige van onze Producten en Diensten bevatten integraties van en verwijzingen of links naar diensten van derden waarvan het privacybeleid afwijkt van het onze. Als je persoonsgegevens aan een van deze derden verstrekt, of ons toestaat persoonsgegevens aan hen te verstrekken, zijn de privacyverklaringen van deze derden op deze gegevens van toepassing.

Ten slotte kunnen wij geanonimiseerde informatie delen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 1. JE KEUZES

A. Voorkeuren voor berichten.

Xplor kan naar huidige en toekomstige klanten promotionele berichten sturen over nieuwe diensten, aanbiedingen, promoties en andere informatie over onze Producten en Diensten. Je kunt kiezen of je promotionele berichten van ons wilt ontvangen via e-mail, telefoon, post, pushberichten en sociale media. Als je promotionele berichten van ons ontvangt en deze wilt stopzetten, kun je dit doen door de aanwijzingen in het betreffende bericht te volgen.

Deze keuzes zijn niet van toepassing op verplichte dienstmededelingen die deel uitmaken van bepaalde van onze Producten en Diensten, of op enquêtes of andere berichten die hun eigen afmeldingsmethode kunnen hebben. Daarom blijf je bepaalde berichten van ons ontvangen, nadat je je voor het ontvangen van marketingberichten hebt afgemeld.

Namens onze klanten kunnen wij, als onderdeel van onze Producten en Diensten, ook marketingberichten sturen naar consumenten over de diensten die onze klanten leveren. Daarnaast kunnen onze klanten huidige en toekomstige consumenten mogelijk rechtstreeks benaderen. Als je marketingberichten van onze klanten ontvangt, neem dan contact met hen op als je vragen hebt.

B. Analyses en advertenties.

Onze externe analyse- en advertentiepartners bieden meestal de mogelijkheid om bepaalde gegevens niet te verzamelen of te gebruiken. Zie de cookieverklaring voor meer informatie.

 1. JE PRIVACYRECHTEN

Afhankelijk van je jurisdictie, heb je mogelijk bepaalde rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • het recht op toegang tot een kopie van de persoonsgegevens die wij over je bewaren;
 • het recht om te weten welke persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt, verkocht of gedeeld (zoals de term wordt gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving, d.w.z. het delen van persoonsgegevens via cookies voor advertenties op basis van gedrag);
 • het recht ons te verzoeken om eventuele onnauwkeurigheden in je persoonsgegevens te corrigeren;
 • het recht om af te zien van bepaalde beslissingen die op geautomatiseerde wijze over je worden genomen, zoals profilering (hoewel wij niet van plan zijn geautomatiseerde besluitvorming te gebruiken om beslissingen te nemen die op grond van de toepasselijke wetgeving beperkt kunnen zijn);
 • wanneer wij je om toestemming hebben gevraagd, het recht om je toestemming op elk moment in te trekken;
 • het recht om ons te vragen je persoonsgegevens niet te verwerken voor direct-marketingdoeleinden;
 • het recht bezwaar te maken tegen ons gebruik van je persoonsgegevens of ons te verzoeken dit gebruik te beperken;
 • het recht ons te verzoeken om een kopie van je persoonsgegevens in een bruikbaar formaat;
 • het recht ons te verzoeken om je persoonsgegevens wissen;
 • het recht om de verkoop of het delen (zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving) van je persoonsgegevens te verbieden; en
 • het recht om het gebruik en de verstrekking van je gevoelige persoonsgegevens te beperken (hoewel wij je gevoelige persoonsgegevens niet verwerken om redenen die mogelijk beperkt zijn).

Neem om dergelijke verzoeken te doen, contact met ons op via privacy@xplortechnologies.com of zoals vermeld in het gedeelte 11. Vragen hieronder.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, behouden wij ons echter het recht voor om verzoeken te weigeren die onredelijk, buitensporig of bij wet verboden zijn, die de privacy of andere rechten van een andere persoon zouden kunnen schaden, of indien wij niet kunnen verifiëren dat jij degene bent op wie de gegevens betrekking hebben, of indien het ons anderszins is toegestaan dergelijke verzoeken te weigeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Afhankelijk van waar je bent gevestigd, heb je mogelijk ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, maar we raden je aan om eerst contact met ons op te nemen als je vragen of zorgen hebt.

In bepaalde jurisdicties kan een persoon die gemachtigd is om namens jou te handelen, een verifieerbaar verzoek indienen met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Als je iemand machtigt om namens jou verzoeken in te dienen om bepaalde privacyrechten uit te oefenen, vragen wij verificatie waaruit blijkt dat je de gemachtigde die toestemming hebt gegeven.

Je verifieerbare verzoek moet: (i) voldoende informatie bevatten (bijv. naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres), zodat wij redelijkerwijs kunnen verifiëren dat jij degene bent over wie wij persoonsgegevens hebben verzameld of dat je een gemachtigde vertegenwoordiger bent; en (ii) een voldoende gedetailleerde beschrijving van je verzoek bevatten, zodat wij het goed kunnen begrijpen, beoordelen en beantwoorden. Wij zullen persoonsgegevens die in een verifieerbaar verzoek van een consument worden verstrekt, alleen gebruiken om de identiteit van de verzoeker of diens machtiging voor indiening van het verzoek, te verifiëren.

Voordat wij aan je verzoek kunnen voldoen, moeten wij je identiteit verifiëren. Onze verificatieprocedure kan verschillen afhankelijk van het feit of je een geregistreerde account hebt, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en het risico op schade voor jou door onbevoegde verstrekking of verwijdering, voor zover van toepassing. Als je een consument bent en wij als gegevensverwerker persoonsgegevens verwerken namens onze klant (bijvoorbeeld bij de verwerking van gegevens over de diensten die je bij onze klant afneemt), moet je je verzoek richten aan de betreffende klant of aan privacy@xplortechnologies.com. Afhankelijk van waar je bent gevestigd, heb je mogelijk ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, maar we raden je aan om eerst contact met ons op te nemen als je vragen of zorgen hebt.

Wij baseren ons op verschillende wettelijke grondslagen voor het verzamelen en verwerken van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld met jouw toestemming en/of voor zover nodig om de door jou gebruikte diensten te verlenen, onze onderneming te exploiteren, aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, de veiligheid van onze systemen en onze klanten te beschermen, of aan andere rechtmatige belangen te voldoen.

 1. BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om de Producten en Diensten te leveren, en de transacties en de Producten en Diensten uit te voeren waar onze klanten en consumenten om hebben gevraagd, of voor andere essentiële doeleinden zoals het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten. Omdat deze behoeften kunnen variëren voor verschillende soorten persoonsgegevens in de context van verschillende Producten en Diensten, kunnen de feitelijke bewaartermijnen aanzienlijk variëren op basis van criteria zoals de verwachtingen of toestemming van de gebruiker, de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de beschikbaarheid van geautomatiseerde controles waarmee gebruikers persoonsgegevens kunnen verwijderen, en onze wettelijke of contractuele verplichtingen.

Als je een consument bent die diensten bij een klant afneemt, kun je vragen over het bewaren van je persoonsgegevens door de klant aan hen of aan privacy@xplortechnologies.com richten, of zoals vermeld in het gedeelte 11. Vragen hieronder.

 1. LOCATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen in jouw land of regio worden opgeslagen en verwerkt , of in elk ander land waar wij of aan ons gelieerde ondernemingen, onze dochterondernemingen of onze dienstverleners vestigingen hebben. Momenteel maken wij hoofdzakelijk gebruik van datacenters in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De opslaglocatie(s) wordt (worden) gekozen met het oog op een efficiënte werking, betere prestaties en het creëren van redundantie om de gegevens te beschermen in geval van storing of andere problemen.

Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die wij op grond van deze privacyverklaring verzamelen, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving, waar de gegevens zich ook bevinden.

A. Plaats van verwerking van Europese persoonsgegevens.

Wij geven persoonsgegevens door van de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar andere landen (waaronder de VS), waarvan sommige niet door de Europese Commissie zijn aangemerkt als landen met een passend niveau van gegevensbescherming. Wanneer we dat doen, gebruiken we een verscheidenheid aan juridische mechanismen, waaronder waar nodig contracten, om je rechten en bescherming te helpen waarborgen.

Voor meer informatie over de besluiten van de Europese Commissie inzake de toereikendheid van de bescherming van persoonsgegevens ga je naar: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

 1. GEGEVENSBEVEILIGING

De beveiliging van je persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij nemen redelijke en passende maatregelen om persoonsgegevens beter te beschermen tegen ongeoorloofd(e) toegang, gebruik, verstrekking, wijziging en vernietiging.

Geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag is echter 100% veilig. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om je persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij daarom de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

 1. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij zullen deze privacyverklaring bijwerken wanneer dat nodig is om wijzigingen in onze diensten, de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken of de toepasselijke wetgeving weer te geven. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, zullen wij de datum bij 'Voor het laatst bijgewerkt' aan het begin van deze privacyverklaring wijzigen.

Als wij wezenlijke wijzigingen in deze privacyverklaring doorvoeren, zullen wij deze wijzigingen bekendmaken en andere maatregelen nemen die wettelijk vereist kunnen zijn.

 1. VRAGEN

Vragen, zorgen of klachten voor Xplor of over deze privacyverklaring dienen te worden gericht aan privacy@xplortechnologies.com of per post aan Xplor, 11330 Olive Blvd., Suite 200, Creve Coeur, MO 63141, VS.

 1. CALIFORNIË-ADDENDUM - JE PRIVACYRECHTEN IN CALIFORNIË

Als je in Californië woont en de verwerking van je persoonsgegevens is onderworpen aan de California Consumer Privacy Act, gewijzigd door de California Privacy Rights Act ('CCPA/CPRA'), heb je bepaalde rechten met betrekking tot die informatie. Je hebt recht op kennisgeving van onze praktijken ten tijde van of voorafgaand aan het verzamelen van persoonsgegevens, en wij zullen personen die een van hun in deze privacyverklaring beschreven rechten uitoefenen, niet discrimineren. Wij kunnen echter het gebruik van je persoonsgegevens vereisen om je toegang tot de Producten en Diensten te verlenen. Daarom kun je, wanneer je je verwijderingsrecht uitoefent, naast andere rechten, met name de toegang verliezen tot bepaalde aspecten van de Producten en Diensten waarvoor je persoonsgegevens nodig zijn.

A. Recht om te weten.

Je hebt het recht ons te verzoeken de persoonsgegevens te verstrekken die wij over je hebben verzameld. Je hebt ook het recht om aanvullende informatie op te vragen over de wijze waarop wij dergelijke persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, verkopen of delen (zoals gedefinieerd door de CPRA).

Een groot deel van deze informatie is in deze privacyverklaring opgenomen. Je kunt een dergelijk 'verzoek om kennisneming' indienen door contact met ons op te nemen via privacy@xplortechnologies.com of zoals vermeld in de 11. Vragen. Als je een consument bent en wij als dienstverlener je gegevens verwerken namens onze klant, dien je je verzoek te richten aan de betreffende klant of aan privacy@xplortechnologies.com.

B. Recht te verzoeken om verwijdering.

Je hebt het recht ons te verzoeken om onder bepaalde omstandigheden persoonsgegevens te verwijderen, behoudens een aantal uitzonderingen. Om een verzoek tot verwijdering in te dienen, neem contact met ons op via privacy@xplortechnologies.com of zoals vermeld in het gedeelte 11. Vragen. Als je een consument bent en wij als dienstverlener je persoonsgegevens verwerken namens onze klant, moet je je verzoek richten aan de betreffende klant of aan privacy@xplortechnologies.com.

C. Recht te verzoeken om correctie.

Je hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om ons te verzoeken onnauwkeurigheden in de persoonsgegevens die wij over je bewaren te corrigeren.  Om een correctieverzoek in te dienen, neem contact met ons op via privacy@xplortechnologies.com of zoals vermeld in het gedeelte 11. Vragen. Als je een consument bent en wij als dienstverlener je persoonsgegevens verwerken namens onze klant, moet je je verzoek richten aan de betreffende klant of aan privacy@xplortechnologies.com.

D. Recht op opt-out.

Je hebt het recht om je af te melden voor toekomstige 'verkopen' van persoonsgegevens en voor het toekomstig 'delen' van persoonsgegevens voor contextoverschrijdende advertenties op basis van gedrag. Houd rekening met het volgende:

 • De CCPA/CPRA hanteert een zeer ruime definitie van 'verkopen', 'delen' en 'persoonsgegevens', en sommige van de in deze privacyverklaring beschreven vormen van gebruik van persoonsgegevens kunnen volgens die definities als 'verkopen' of 'delen' worden beschouwd. Wij laten met name advertentie- en analyse-aanbieders IP-adressen, cookie-ID's en mobiele ID's verzamelen via onze sites en apps wanneer je onze online diensten gebruikt. Voor meer informatie, waaronder hoe je je kunt afmelden, verwijzen we je naar onze cookieverklaring.
 • De CCPA/CPRA definieert 'gevoelige persoonsgegevens' als een specifieke categorie persoonsgegevens.  Wij verzamelen of verwerken in geen geval bewust gevoelige persoonsgegevens in de zin van deze definitie om kenmerken van consumenten af te leiden.
 • Wij verkopen of delen in geen geval bewust de persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar.

E. 'Shine the light'-wet.

Bovendien kunnen inwoners van Californië die persoonsgegevens hebben verstrekt aan een bedrijf waarmee zij een zakelijke relatie voor persoonlijke, gezins- of huishoudelijke doeleinden zijn aangegaan ('Californische klanten'), krachtens California Civil Code § 1798.83, ook bekend als de 'Shine the Light'-wet, informatie opvragen over de vraag of het bedrijf persoonsgegevens aan derden heeft verstrekt voor direct-marketingdoeleinden van betreffende derden.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden voor direct-marketingdoeleinden in de zin van deze wet.

Klanten uit Californië kunnen nadere informatie over onze naleving van deze wet opvragen door een e-mail te sturen naar privacy@xplortechnologies.com of zoals vermeld in het gedeelte 11. Vragen. Bedrijven zijn verplicht elk jaar één verzoek per klant uit Californië te beantwoorden en zijn niet verplicht te reageren op verzoeken die op een andere manier dan via het aangewezen e-mailadres worden gedaan.