Wat betekent inclusie en diversiteit voor ons.

Four smiling team members

Inclusie stimuleert innovatie.

Innovatie draait om het uitvoeren van nieuwe ideeën om waarde te creëren. De beste ideeën ontstaan wanneer verschillende perspectieven elkaar ontmoeten. Wij geloven dat de beste innovatie plaatsvindt op het kruispunt van verschillen – mensen van verschillende culturen, generaties, disciplines en met doorleefde ervaringen. Een inclusieve cultuur die verschillen waardeert, ideeën verwelkomt en mensen de ruimte geeft: dat is een cultuur die innovatie stimuleert.

Inclusie en diversiteit bij Xplor betekent:

Talent

De kracht van Xplor komt voort uit de diversiteit van onze mensen. Wij streven ernaar een wereldwijd gevarieerde mix van talent aan te trekken, te ontwikkelen, aan ons te binden en te behouden. Talent dat een afspiegeling vormt van de gemeenschappen, klanten en consumenten die wij bedienen.

 

A gymnast stretching

Cultuur

Ons gevarieerde personeelsbestand wordt gesterkt door een inclusieve cultuur waarin ruimte is voor iedereen om te bloeien, waar uiteenlopende perspectieven worden gewaardeerd en verschillen worden benut om unieke oplossingen te creëren.

Friends playing basketball

Gemeenschap en markt

Wij willen dat alle Xplorers het gevoel hebben dat ze bij iets groters horen. We creëren verbindingen met elkaar en onze gemeenschappen via onze Xplorer Networks. We geloven dat inclusie innovatie aanwakkert en we creëren innovatie-ervaringen voor Xplorers om samen te werken, slim te experimenteren en nieuwe ideeën voor te stellen – allemaal zodat we mensen kunnen helpen succesvol te zijn.

Three colleagues smiling

Wat we doen.

We nemen betekenisvolle stappen om inclusie en diversiteit te borgen in alles wat we doen. Om een inclusieve cultuur te creëren waarin iedereen kan gedijen, moeten we blijven leren en actief ruimte maken voor verschillende perspectieven. Onze strategie 'Inclusie stimuleert innovatie' bevat acties die elke Xplorer kan uitvoeren om een inclusieve cultuur te helpen creëren. We delen regelmatig met het hele bedrijf updates over inclusie en leermiddelen, met mogelijkheden voor iedereen om mee te doen.

Xploring Our Stories

Wij geloven dat storytelling een krachtig middel is om verschillende perspectieven te belichten en vooroordelen te doorbreken. Xplorers worden uitgenodigd om hun verhalen en perspectieven te delen met het hele bedrijf. Xploring Our Stories leverde onder meer al inzichten op over het leiden van cultureel diverse teams, de balans tussen werk en privéleven, en voorlichting over genderidentiteit en voornaamwoorden.

Binnen een wereldwijd, multicultureel bedrijf versterkt respect voor de waarden van verschillende culturen ons begrip en waardering voor elkaar en de wereld. We besteden regelmatig aandacht aan culturele vieringen wereldwijd en moedigen Xplorers aan om hun cultuur op het werk te delen en te vieren.

LinkedIn
A lady smiling

CEO Action for Diversity & Inclusion™ belofte

Onze CEO Pamela Joseph heeft de CEO Action for Diversity & Inclusion™ belofte getekend. Dit is de meest uitgebreide bedrijfstoezegging voor diversiteit en inclusie ter wereld, op initiatief van CEO's.

De beloftes zijn:

  1. Werkomgevingen creëren op basis van vertrouwen, waar complexe, en soms moeilijke, gesprekken gevoerd kunnen worden.
  2. Opleiding over onbewuste vooroordelen implementeren en/of uitbreiden.
  3. Best practices en mislukkingen delen.
  4. Strategische inclusie- en diversiteitsplannen opstellen en deze delen met de Raad van Bestuur.
Meer informatie
CEO Action logo

Xploring onbewuste vooroordelen

Uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen zich met elkaar verbonden voelen, dit leidt tot meer samenwerking, innovatie en betere prestaties. Een veel voorkomende barrière voor inclusie is vooringenomenheid, iets wat we allemaal ervaren.

We vragen elke Xplorer om een training onbewuste vooroordelen te volgen, met nabesprekingen voor alle leiders en teams. Deze training helpt ons om meer over onze vooroordelen te leren, en om bij onze dagelijkse beslissingen en werkzaamheden even stil te staan om vooroordelen te doorbreken.

A man doing kickboxing

LAUNCHPAD Innovation Xperience

LAUNCHPAD is een innovatie leerervaring die helpt om te laten zien hoe inclusie innovatie stimuleert. Teams van Xplorers werken 48 uur samen aan ideeën en presenteren vervolgens een pitch van 5 minuten aan een jury van leidinggevenden. Xplorers worden aangemoedigd en beloond voor het samenwerken met anderen in verschillende teams, sectoren en regio's. Dit helpt om sterkere relaties te vormen, een wereldwijde mindset te bevorderen en een cultuur te creëren waarin we onbevreesd innoveren, slim experimenteren en elkaar uitdagen om eenvoudigere manieren voor vooruitgang te ontwikkelen.

Meer informatie
Launchpad social graphic

Xplorer Netwerken

We hebben drie Xplorer Netwerken die zich richten op het bevorderen van de gemeenschap, saamhorigheid en inclusie voor minderheidsgroepen. Onze netwerken zijn wereldwijd, staan open voor alle Xplorers en bieden netwerkmogelijkheden, relevante inzichten, opleiding en advies over onze initiatieven en beleidslijnen inzake inclusie en diversiteit. Ze helpen bij de bevordering van een inclusieve werkomgeving voor:

  • Vrouwen @ Xplor
  • Pride @ Xplor
  • BIPOC+ wereldwijd @ Xplor
A team of colleagues

Who we are

We're builders, listeners and problem solvers. Curious by nature and determined to learn new things. No egos, no over complication. Just great people who do everything to help others succeed.

Come meet us